शान्तराज सुवेदी

शान्तराज सुवेदी नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुनुहुन्छ ।