नीलकण्ठ उप्रेती

नीलकण्ठ उप्रेती पूर्व प्रमुुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।