देवेन्द्रलाल कारञ्जित

उपसचिव देवेन्द्रलाल कारञ्जित केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट निर्वाचन आयोगको समानुपातिक इकाईमा हुनुहुन्छ ।