सनत सापकाेटा

सापकोटा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) मा तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।