चन्द्र दिप कुमार यादव

प्रदेशसभा सदस्य
धनुषा-२(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४४
प्राप्त मत
५०
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None