गर्भु ठाकुर

प्रदेशसभा सदस्य
रौतहट-१(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
३४
प्राप्त मत
७७
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None