दिनेश चापागाई

प्रतिनिधिसभा सदस्य
मोरङ-३

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४३
प्राप्त मत
३७
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None