राम अधार महतो कोईरी

प्रतिनिधिसभा सदस्य
रौतहट-१

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४३
प्राप्त मत
१७६
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None