प्रा.डा. ताराप्रसाद भुसाल

भुसाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ ।