डा. हेमराज रेग्मी

डा. रेग्मी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्त एवम् उप–प्रमुख हुनुहुन्छ ।