नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२ (क)
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२ (ख)