महोत्तरी-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

महोत्तरी-२ (क)
महोत्तरी-२ (ख)