रुपन्देही-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

रुपन्देही-१ (क)
रुपन्देही-१ (ख)