रुपन्देही-३

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

रुपन्देही-३ (क)
रुपन्देही-३ (ख)