सिन्धुपाल्चोक-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

सिन्धुपाल्चोक-१ (क)
सिन्धुपाल्चोक-१ (ख)