हफज मिया

प्रदेशसभा सदस्य
सुनसरी-४(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६२
प्राप्त मत
४२
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None