धर्म वहादुर बुलन

प्रदेशसभा सदस्य
धनुषा-४(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५५
प्राप्त मत
६४
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None