राजेन्द्र प्रसाद साह

प्रदेशसभा सदस्य
रौतहट-२(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५६
प्राप्त मत
४७३
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None