मोहम्द जमसैद

प्रदेशसभा सदस्य
रौतहट-४(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४४
प्राप्त मत
१४६२
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None