दिपक कुमार बराल

प्रदेशसभा सदस्य
बारा-३(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५७
प्राप्त मत
४०
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None