मठु राउत अहिर

प्रदेशसभा सदस्य
पर्सा-१(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५७
प्राप्त मत
४३
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None