सस्मित पोखरेल

प्रदेशसभा सदस्य
काठमाडौं-५(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
२७
प्राप्त मत
१०५२
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None