गोपाल प्रसाद माली

प्रदेशसभा सदस्य
काठमाडौं-७(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५९
प्राप्त मत
३१
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None