साबीत्रा न्यौपाने

प्रदेशसभा सदस्य
चितवन-२(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४६
प्राप्त मत
६९
लिङ्ग
महिला
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None