पुरुषोत्तम रिजाल

प्रदेशसभा सदस्य
दैलेख-२(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
३५
प्राप्त मत
२७०
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None