चंन्द्र सि बोहरा

प्रदेशसभा सदस्य
कैलाली-१(क)

नेपालका लागि नेपाली पार्टी

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४७
प्राप्त मत
६६
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None