लोकबिक्रम थापा

प्रदेशसभा सदस्य
कञ्चनपुर-३(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६१
प्राप्त मत
७०२
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None