बाल कृष्ण काफ्ले

प्रतिनिधिसभा सदस्य
पाँचथर

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४१
प्राप्त मत
१७
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None