मनोज कुमार मण्डल

प्रतिनिधिसभा सदस्य
मोरङ-५

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
३७
प्राप्त मत
३०
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None