गोपाल नेपाल

प्रतिनिधिसभा सदस्य
सुनसरी-४

एकीकृत शक्ति नेपाल

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४६
प्राप्त मत
३८
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None