तिलक बहादुर रिज्याल

प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौं-१०

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५५
प्राप्त मत
४६
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None