विन्दु मगर

प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौं-३

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५५
प्राप्त मत
लिङ्ग
महिला
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None