शब्बीर अहमद खाँ

प्रतिनिधिसभा सदस्य
रुपन्देही-५

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५९
प्राप्त मत
५३६
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None