श्रेया गिरी

गिरी ह्याप्पी माइन्ड्सकी संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ ।