कपिलवस्तु-३

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

कपिलवस्तु-३ (क)
कपिलवस्तु-३ (ख)