नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१ (क)
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१ (ख)