सुदामा कोइरी

प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५३
प्राप्त मत
१०९
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None