नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२ (क)
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२ (ख)