भक्तपुर-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

भक्तपुर-२ (क)
भक्तपुर-२ (ख)