ललितपुर-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

ललितपुर-१ (क)
ललितपुर-१ (ख)