लोक बहादुर दमै

प्रतिनिधिसभा सदस्य
स्याङ्जा-१

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
७०
प्राप्त मत
१२१
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None