भक्तपुर-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

भक्तपुर-१ (क)
भक्तपुर-१ (ख)