सिन्धुपाल्चोक-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

सिन्धुपाल्चोक-२ (क)
सिन्धुपाल्चोक-२ (ख)